Digitalizacja grafiki oraz kartografii MŚC w Cieszynie

Rok realizacji 2014 - 2015

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+

Zobacz eksponaty



e-kultura

Rok realizacji 2012

Projekt był współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tešínské Slezsko

Zobacz eksponaty



Muzeum otwarte na świat

Rok realizacji 2011

Projekt był współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tešínské Slezsko / Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvĺm Euroregionu Tešínské Slezsko

Zobacz eksponaty


Prezentujemy 48 640 fotografii
Copyright Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2012 - 2018
EKF ver.2.08