Warunki korzystania z elektronicznego katalogu eksponatów.

Dziękując za korzystanie z naszej aplikacji informujemy, że każdy użytkownik akceptuje niżej przedstawione warunki. Prosimy o ich dokładne przeczytanie.

Korzystanie z Usługi.

Z Usługi można korzystać wyłącznie w sposób dozwolony przez prawo. Możemy zawiesić lub przerwać świadczenie Usługi użytkownikowi, jeśli nie będzie on przestrzegał naszych warunków lub zasad, bądź jeśli będziemy prowadzić dochodzenie związane z domniemanym niewłaściwym postępowaniem.

Korzystanie z Usługi nie daje użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Usługi ani do dostępnych treści. Materiałów pochodzących z Usługi nie wolno wykorzystywać, chyba że ich właściciel udzieli na to pozwolenia lub jest to w inny sposób dozwolone przez prawo. Niniejsze warunki nie powodują przyznania użytkownikowi prawa do wykorzystania jakichkolwiek materiałów użytych w Usłudze.

W związku z korzystaniem z Usługi użytkownik może otrzymywać od nas ogłoszenia o usługach, komunikaty administracyjne i inne informacje. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania niektórych z tych wiadomości.

Informacje o niniejszych warunkach.

Możemy modyfikować niniejsze warunki oraz wszelkie warunki dodatkowe dotyczące Usługi, aby na przykład uwzględnić zmiany wprowadzone w przepisach prawa lub Usłudze. Należy regularnie sprawdzać te warunki. Informacja o zmodyfikowaniu warunków zostanie opublikowana na niniejszej stronie.

Jeśli użytkownik nie będzie przestrzegać niniejszych warunków, a my nie podejmiemy natychmiast odpowiednich działań, nie oznacza to, że rezygnujemy z jakichkolwiek przysługujących nam praw (na przykład umożliwiających nam podjęcie działań w przyszłości).


Prezentujemy 49 250 fotografii
Copyright Muzeum Śląska Cieszyńskiego 2012 - 2018
EKF ver.2.08